Utiliteitsbouw vraagt meer dan vakbekwaamheid

Bij utiliteitsbouw komt veel meer kijken. Grote bouwwerken zonder woonfunctie, zoals fabrieken, grote kantoren, winkels, scholen, ziekenhuizen en opslagruimtes hebben in de basis dezelfde aanpak als kleine overzichtelijke bouwprojecten, maar alles moet vele malen opgeschaald worden, alles is veel complexer en elk gebouw heeft specifieke eisen. Bij utiliteitsbouw komt een enorme planning kijken, een ingewikkelde logistiek kan een grote rol spelen en het kan gaan om een lastige constructie die veel aandacht vraagt. Daarnaast kan het budget ver overschreden worden. Een vakkundig vastgoedontwikkelaar, die dergelijke projecten bekwaam kan handlen is dan ook een eerste vereiste.

Van saai station tot iconisch bejubeld succes

Een mooi voorbeeld van zo’n project is de bouw van het nieuwe Centraal Station in Rotterdam. Een onopvallend treinstation dat moest blijven functioneren terwijl het ondertussen volledig verbouwd werd tot het iconisch bejubelde nieuwe Rotterdam Centraal. Een enorm project dat ondanks een ingewikkelde planning en logistiek keurig binnen de geplande tijd werd opgeleverd zonder overschrijding van het budget. Een operatie die vakkundig is uitgevoerd terwijl het dagelijkse treinverkeer gewoon doorging en de vele reizigers steeds weer andere routes liepen over het chaotisch ogende station annex bouwterrein. Andere bekende voorbeelden van utiliteitsbouw zijn het filmmuseum Eye in Amsterdam, het Zaanse huisjes hotel en het kleurrijke gebouw voor Beeld en Geluid in Hilversum, allen vooral bekend om hun bijzondere uiterlijk. Ook in andere steden zijn veel voorbeelden van utiliteitsbouw te bewonderen. Projecten, waaraan vele disciplines gewerkt hebben, van ontwikkelaar, tot teammanager tot installateur. Al deze disciplines zijn intensief bij utiliteitsbouw betrokken.

Duurzaam en energiezuinig

Utiliteitsbouw vraagt een goede planning, er is specialistisch maatwerk vereist en een open communicatie met alle betrokken partijen is heel belangrijk. Een reële planning en een goede coördinatie zijn van groot belang om teleurstellingen te voorkomen. Grote bouwprojecten hebben vaak impact op hun omgeving, zoals de hierboven genoemde verbouwing van het Centraal Station in Rotterdam. De reizigers moesten dagelijks over het bouwterrein geleid worden en tegelijkertijd moest de verbouwing doorgaan. Dat vroeg om een strakke planning.

Daarnaast speelt duurzaamheid en energiezuinigheid bij utiliteitsbouw een rol. Grote gebouwen hebben er tegenwoordig belang bij dat zij duurzaam en energiezuinig gebouwd worden, zeker in deze tijd waarin de CO2 uitstoot en het milieu een belangrijke rol spelen. Veel gebruikers van dergelijke gebouwen hechten daar steeds meer waarde aan. Je moderne bedrijf vestigen in een energiezuinig, duurzaam gebouw is goed voor je bedrijfsimago. Tegelijkertijd bespaar je ook in de gebruikskosten, doordat er energiezuinig verwarmd wordt. Het duurzaam bouwen kan net dat doorslaggevende element zijn om juist dat gebouw te kiezen om je bedrijf in te vestigen. Al met al zijn deze grote bouwprojecten een geweldige uitdaging voor utiliteitsbouw bedrijven.