Een bedrijfspand bouwen in de noordelijke provincies

De wens om een eigen bedrijfspand te laten bouwen zet een heel proces in gang. Voorafgaand aan het hele bouwtraject zal de opdrachtgever eerst moeten beslissen waar het bedrijfspand gebouwd zal gaan worden. Waar gaat het bedrijf zich vestigen? Wordt het zoeken naar een dure en wellicht krappe bouwkavel in de dichtbevolkte Randstad of wijkt de opdrachtgever uit naar het mooie uitgestrekte noorden van het land, waar nog ruimte is om een bedrijfspand te bouwen op een aangename plek, waar de werknemers uiteindelijk met veel plezier zullen werken in het nieuwe bedrijfsonderkomen.

De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel zijn mooi, weids en veel dunner bevolkt dan het volgebouwde westen, er is daar nog een overvloed aan ruimte. Betaalbare ruimte, want de prijzen liggen lager ten opzichte van de Randstad waar iedereen op dezelfde vierkante meter aast. Een bedrijfseigenaar die niet plaatsgebonden is zou zeker in overweging moeten nemen zich hier te vestigen, omdat het een flinke kostenbesparing is op het hele project. Financieel voordeel dat weer in het bedrijf gestoken kan worden of in het bedrijfspand zelf, afhankelijk van de wensen van de bedrijfseigenaar en de aard van het bedrijf.

Ondersteuning vanaf de eerste stappen

Voor een bedrijf is het niet eenvoudig hierover een beslissing te nemen. Wat is wijsheid? Durft de ondernemer de kostenbesparende stap naar de noordelijke provincies te zetten? Hoe zit het precies met de kosten, vergunningen, bestemmingsplannen etc. Aan te raden is om als ondernemer in deze startfase al contact te leggen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in vastgoedontwikkeling en bedrijfshuisvesting. Een dergelijke partij kan uitgebreide informatie verstrekken, met de bedrijfseigenaar meedenken en zal up to date informatie kunnen verstrekken over te koop liggende kavels, de hoeveelheid grond en de prijzen per vierkante meter. Ook kan al gesproken worden over de plannen van de ondernemer. Wat zijn zijn wensen? Waar gaat het bedrijfspand voor dienen? Hoe groot moet het pand worden? Hoe moet het er uit gaan zien? Vandaar uit kan er een beslissing genomen worden waar het bedrijf zich zal gaan vestigen en overgegaan worden tot aankoop van een kavel.

Van schets tot functionerend bedrijfspand

Vanaf dat punt kan de in de arm genomen vastgoedontwikkelaar verder in gesprek met de ondernemer over de het te bouwen bedrijfspand zelf en aan de slag met het schetsen en het uitwerken van de ideeën die voorafgaand aan de aankoop al ter tafel zijn gekomen. Ideeën kunnen uitgewerkt worden, men kan met details aan de slag alles uitwerken tot een gedetailleerd bouwplan. Daarna kan de eerste paal geslagen worden en staat er binnen afzienbare tijd een heel nieuw bedrijfspand uitnodigend te wachten op activiteit.